BRIEF Services

Xem & tạo báo giá tự động
Lối tắt truy cập trang tiếp nhận và các phản hồi dịch vụ của MediaZ Agency. Giúp cho MediaZ Agency và Client có điểm chạm tốt hơn.
Hotline : 03.9889.7979
Xem tất cả Brief
Trang khách hàng /

Danh sách khách hàng / dự án

___
Đưa mọi người đến thế giới truyền thông bằng cách tăng giá trị đóng góp cho xã hội, thay đổi cách thức làm truyền thông, và là điểm đến lý tưởng cho những người làm nghề truyền thông sáng tạo.

– Sứ mệnh 3 năm của MediaZ

Danh sách BRIEF

 1. Brief dịch vụ Digital Marketing: https://go.mzg.vn/Digital-Marketing
 2. Brief dịch vụ thiết kế Website: https://go.mzg.vn/website
 3. Brief bịch vụ  xây dựng Landing Page: https://go.mzg.vn/Landing-Page
 4. Brief triển khai quảng cáo trên Mediad: https://go.mzg.vn/mediad-brief
 5. Brief dịch vụ Viral Content: https://go.mzg.vn/viral
 6. Brief dịch vụ xây dựng nhân vật thương hiệu: http://go.mediaz.vn/nhan-vat-thuong-hieu

Portfolios

 1. Digital Marketing Services (ENG) 2018: http://mediaz.work/ENG
 2. Digital Marketing Services (VIE) 2018: https://go.mzg.vn/MediaZ-Agency-2018
 3. PR & Booking (ENG) 2018: http://go.mzg.vn/MediaZ-Creative-2018
 4. Graphic Design (ENG) 2017: http://mediaz.work/design
 5. Digital Marketing Services (ENG) 2017: http://mediaz.work/2017
 6. Xây dựng nhân vật thương hiệu: https://mediaz.vn/nhan-vat-thuong-hieu
LOCATION

Hanoi City
Floor 3, AD Building, Lane 92 Tran Thai Tong, Hanoi
✉ Email: [email protected]
☎ Hotline: 03.9889.7979

Ho Chi Minh City 
Floor 6, Tien Vinh Building, 281 – 287 Nguyen Thien Thuan Street, Ward 1, District 3, HCM
☎ Hotline: +84.928.022.890

Singapore
Singapore Samsung Hub, Level 8, 3 Church Street, Singapore
✉ Email: [email protected]

Connect with us
© 2014 MediaZ (a member of MZG) - All rights reserved

View more Introduction. Please check Policy & Term.
Associate Brand: MagixBow, MediaZ Book, MEDIAD 
Join us: [email protected] | ▶ Vietnamese